ای پری کجایی

نتایج جستجو برای عبارت :

ای پری کجایی

ازداغ فراق توهلاکم ، کجايی .من عاقبت نیت پاکم ، کجايی . باغیرنشست ومرا ، خاک کرد او .اين باد سیه می برد خاک مرا ، کجايی ؟. طوفانزده پرچم عشقت ، گشتیم .بشکسته اين کشتی و غرقیم ، اي ناخدا کجايی . تکراراين قصه برايم ، دلگیر نباشد .خواهشگر وشیدا دلم ، یار کجايی . شد اين تن رنجور ، اين سهم عشق است؟ .ازجنس دلم یک قطعه نشان ده ، برگو کجايی .غرآ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

بهترين هاي هند مخزن استيل ghahdarman youmovie مطالب عمومي بهترين مزه ها آخرین خبرها دانشجو خوارزم سازه ستاد نماز جمعه معرفي سيم و کابل