سوالات تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء ۲۷ قرآن كریم

نتایج جستجو برای عبارت :

سوالات تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء ۲۷ قرآن كریم

موضوع: فلسفه تکرار در آيات قرآنتاریخ پخش: 10/07/99«سؤالات مسابقه»1- کدام یک از دستورات عبادی اسلام در ادیان گذشته نیز بوده است؟1) نماز2) روزه3) هر دو مورد2- آیه 90 سوره انعام به چه امری اشاره دارد؟1) تدام راه پیامبران2) تفاوت دعوت پیامبران3) حقانیت پیامبر اسلام3- آیه 17 سوره قمر، بر کدام ویژگی قرآن تأکید دارد؟1) ذِکر بودن2) نور بودن3) شفا بودن4- حضرت آدم و همسرش، با توسّل به چه کسی، مورد عفو الهی قرار گرفتند؟1) رسول خدا و حضرت علی علیهماالسلام2) حضرت زه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

تعميرات لوازم منزل اول خبر youmovies صندلی های ارگنومی و طبی مجله اي براي سوال هاي شما دفاع مقدس روزمرگی هاوانیمیشن ها فروشگاه اينترنتي ايج بازار تکنولوژي اخبار روز تکنولوژي خبرهاي آموزش و پرورش استان مرکزي و شهر اراک