ماهی سمنقور

نتایج جستجو برای عبارت :

ماهی سمنقور

مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم
سوخاری کردن ماهي کیلکا یک روش عالی و آسان برای تهیه این غذای دریایی است. و باعث می شود از خواص و فواید خوردن این ماهي خوشمزه بهره مند شوید.برای سوخاری کردن ماهي کیلکا ابتدا آن را مزه دار کنید و بعد در پودر سوخاری و تخم مرغ بغلطانید.مواد لازم:ماهي کیلکا سیصد گرم۱ عدد پیاز درشت1/2 استکان آبلیمونمک و فلفل و زردچوبه به اندازه۱ لیوان آرد سوخاری۲ عدد تخم مرغ۱ ق م پودرسیر
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
اسرار خوشمزه تر کردن قلیه ماهي: در خورشت قلیه ماهي باید برشهای ماهي را ضخیم بزنید تا توی قلیه له نشود. بخاطر نمک زیاد تمرهندی ، ابتدا باید قلیه ماهي را بچشید تا غذا شور نشود و بعد اگر نیازی به اضافه کردن نمک بود به آن مقداری نمک اضافه کنید. شنبلیله زیاد باعث تلخ شدن غذا خواهد شد بخاطر همین مقدار استفاده شنبلیله و گشنیز را حتما رعایت کنید.
طرز تهیه ماهي قزل الا سرخ شده خوشمزهپخت ماهي قزل الاماهي قزل الا سرخ شده خوشمزه طعم بسیار لذیذ و دلچسبی دارد که طرز پخت آن بستگی به خلاقیت و هنر آشپز دارد برای پخت ماهي در ماهيتابه با استفاده از یک قلم‌مو کف تابه را خیلی کم چرب نمایید سپس بر روی حرارت ملایم اجاق گاز قرار دهید ماهي را به چند تکه تقسیم کرده سپس این تکه ها را از طرف پوست درون تابه قرار داده و برای مدت زمان 5 دقیقه تفت میدهیم تا رنگ گوشت ماهي تغییر کند ، فیله ها را چرخانده و طرف
طرز تهیه ماهي قزل الا سرخ شده خوشمزهپخت ماهي قزل الاماهي قزل الا سرخ شده خوشمزه طعم بسیار لذیذ و دلچسبی دارد که طرز پخت آن بستگی به خلاقیت و هنر آشپز دارد برای پخت ماهي در ماهيتابه با استفاده از یک قلم‌مو کف تابه را خیلی کم چرب نمایید سپس بر روی حرارت ملایم اجاق گاز قرار دهید ماهي را به چند تکه تقسیم کرده سپس این تکه ها را از طرف پوست درون تابه قرار داده و برای مدت زمان 5 دقیقه تفت میدهیم تا رنگ گوشت ماهي تغییر کند ، فیله ها را چرخانده و طرف
طرز تهیه ماهي قزل الا سرخ شده خوشمزهپخت ماهي قزل الاماهي قزل الا سرخ شده خوشمزه طعم بسیار لذیذ و دلچسبی دارد که طرز پخت آن بستگی به خلاقیت و هنر آشپز دارد برای پخت ماهي در ماهيتابه با استفاده از یک قلم‌مو کف تابه را خیلی کم چرب نمایید سپس بر روی حرارت ملایم اجاق گاز قرار دهید ماهي را به چند تکه تقسیم کرده سپس این تکه ها را از طرف پوست درون تابه قرار داده و برای مدت زمان 5 دقیقه تفت میدهیم تا رنگ گوشت ماهي تغییر کند ، فیله ها را چرخانده و طرف
آورده‌اند كه مرغ ماهي‌خواری بر لب آبی خانه داشت و همیشه به اندازه‌ی نیاز خود، از آب ماهي می‌گرفت. روزگار او بد نبود تا این‌كه پیری و ناتوانی به او روی آورد و از شكار باز ماند. به كنجی نشست و با خود گفت، دریغا از زندگی كه به تندی باد گذشت و از آن چیزی مگر تجربه برایم نماند و امروز همین تجربه شاید مرا به‌كار آید. پس باید امروز به جای زور و چالاكی، كار خود را با نیرنگ پیش برم. ماهي‌خوار با چهره‌ای اندوهگین بر لب آب نشست. ناگهان خرچنگی او را دید
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
سبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
مواد لازم برای 4 نفرفیله ماهي سالمون 1 عددلیموی تازه .2 عدد ( یا 1 نصف استکان آب لیمو )زعفران دم کرده . یک قاشق سوپ خورینمک ، فلفل.به مقدار لازمروغن زیتون . به مقدار لازمش
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهي را شسته بعد از خشک شدن با مخلوطی از نمک ، زردچوبه ، فلفل و كمى سرکه مزه دار كنید و روی ا?ن زعفران دم ک
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهي را شسته بعد از خشک شدن با مخلوطی از نمک ، زردچوبه ، فلفل و كمى سرکه مزه دار كنید و روی ا?ن زعفران دم ک
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهي را شسته بعد از خشک شدن با مخلوطی از نمک ، زردچوبه ، فلفل و كمى سرکه مزه دار كنید و روی ا?ن زعفران دم ک
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهي را شسته بعد از خشک شدن با مخلوطی از نمک ، زردچوبه ، فلفل و كمى سرکه مزه دار كنید و روی ا?ن زعفران دم ک
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهي را شسته بعد از خشک شدن با مخلوطی از نمک ، زردچوبه ، فلفل و كمى سرکه مزه دار كنید و روی ا?ن زعفران دم ک
طرز تهیه ماهي شکم پر شمالیمرحله اولبرای تهیه ماهي شکم پر شمالی خوشمزه و مجلسی ابتدا پیازها را خرد کنید همراه با مقداری روغن زیتون درون یک ماهي تابه ریخته با حرارت خیلی کم سرخ کنید سپس به این پیاز سیر های له شده را اضافه کنید و تا زمانی که طلایی رنگ می شوند تفت دهید .مرحله دومدر مرحله بعد و پس از طلایی شدن رنگ پیاز و سیر فلفل قرمز را همراه با ادویه به آنها اضافه کنید کمی که تف دادید و مواد را مخلوط کردید سبزی ها را که از قبل خرد کرده بودید (گشن
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
به گزارش مجله زنده خبری از کشم ، کتاب من ماهي کوچکی بودم مجموعه شعرهای سدیج اسلامی ، شاعر قدرتمند جزیره است که شامل 56 شعر کوتاه و سفید در 48 صفحه است و به موضوعاتی مانند طبیعت ، محیط ، جامعه و عشق بیشتر می پردازد.این کتاب شعر توسط انتشارات سمت روشن کلمه منتشر …
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي دی یکی از زیباترین ماهي های آب شیرین موجود در آکواریوم های خانگی است. این ماهي های آرام و بزرگتر از سایر ماهي های گرمسیری به اتاقی که در آن هستند جلوه و زیبایی خاصی می بخشند. مراقبت از این ماهي بسیار مشکل است اما اگر به درستی نگهداری شود بسیار ارزشمند است. تحقیقات اخیر نشان می دهد پنج گونه از ماهي دی وجود دارد که دو نوع آن بیشتر در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند که شامل Symphysodon aequifasciatus و Symphysodon Discus می شود. در طی اصلاح نژاد تنوع رن
ماهي دی یکی از زیباترین ماهي های آب شیرین موجود در آکواریوم های خانگی است. این ماهي های آرام و بزرگتر از سایر ماهي های گرمسیری به اتاقی که در آن هستند جلوه و زیبایی خاصی می بخشند. مراقبت از این ماهي بسیار مشکل است اما اگر به درستی نگهداری شود بسیار ارزشمند است. تحقیقات اخیر نشان می دهد پنج گونه از ماهي دی وجود دارد که دو نوع آن بیشتر در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند که شامل Symphysodon aequifasciatus و Symphysodon Discus می شود. در طی اصلاح نژاد تنوع رن
ماهي دی یکی از زیباترین ماهي های آب شیرین موجود در آکواریوم های خانگی است. این ماهي های آرام و بزرگتر از سایر ماهي های گرمسیری به اتاقی که در آن هستند جلوه و زیبایی خاصی می بخشند. مراقبت از این ماهي بسیار مشکل است اما اگر به درستی نگهداری شود بسیار ارزشمند است. تحقیقات اخیر نشان می دهد پنج گونه از ماهي دی وجود دارد که دو نوع آن بیشتر در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند که شامل Symphysodon aequifasciatus و Symphysodon Discus می شود. در طی اصلاح نژاد تنوع رن
ماهي دی یکی از زیباترین ماهي های آب شیرین موجود در آکواریوم های خانگی است. این ماهي های آرام و بزرگتر از سایر ماهي های گرمسیری به اتاقی که در آن هستند جلوه و زیبایی خاصی می بخشند. مراقبت از این ماهي بسیار مشکل است اما اگر به درستی نگهداری شود بسیار ارزشمند است. تحقیقات اخیر نشان می دهد پنج گونه از ماهي دی وجود دارد که دو نوع آن بیشتر در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند که شامل Symphysodon aequifasciatus و Symphysodon Discus می شود. در طی اصلاح نژاد تنوع رن
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
روش درست کردن سبزی پلو با ماهيسبزی پلو با ماهي یکی از غذاهای محبوب و مهم برای ما ایرانی ها می باشد و  مانند ته چین مرغ و رشته پلو جزء غذاهای مناسبتی می باشد که در طول تاریخ از آن استفاده می کردند و این روزها نیز بیشتر در شب عید نوروز از آن استفاده می کنند. از این رو ما قصد داریم در ادامه این مطلب، شما را با نحوه تهیه سبزی پلو با ماهي آشنا سازیم. همراه ما باشید.
ماهي انجل یکی از شناخته شده ترین ماهي های آب شیرین است که به عنوان ماهي زینتی در آکواریوم نگهداری می شود. این ماهي در خانواده سیکلید ها قرار دارد. ماهي انجل وقتی شنا می کند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. به ندرت دیده می شود که انواع وحشی این ماهي به صورت تفننی در آکواریوم نگهداری شوند. ماهي انجل وحشی نقره ای هستند و نوار های عمودی مشکی روی بدنشان دیده می شود، اما در طی سال های مختلف، در نتیجه اصلاح نژاد انتخابی انواع متنوعی از این ماهي با الگو
ماهي انجل یکی از شناخته شده ترین ماهي های آب شیرین است که به عنوان ماهي زینتی در آکواریوم نگهداری می شود. این ماهي در خانواده سیکلید ها قرار دارد. ماهي انجل وقتی شنا می کند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. به ندرت دیده می شود که انواع وحشی این ماهي به صورت تفننی در آکواریوم نگهداری شوند. ماهي انجل وحشی نقره ای هستند و نوار های عمودی مشکی روی بدنشان دیده می شود، اما در طی سال های مختلف، در نتیجه اصلاح نژاد انتخابی انواع متنوعی از این ماهي با الگو
ماهي انجل یکی از شناخته شده ترین ماهي های آب شیرین است که به عنوان ماهي زینتی در آکواریوم نگهداری می شود. این ماهي در خانواده سیکلید ها قرار دارد. ماهي انجل وقتی شنا می کند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. به ندرت دیده می شود که انواع وحشی این ماهي به صورت تفننی در آکواریوم نگهداری شوند. ماهي انجل وحشی نقره ای هستند و نوار های عمودی مشکی روی بدنشان دیده می شود، اما در طی سال های مختلف، در نتیجه اصلاح نژاد انتخابی انواع متنوعی از این ماهي با الگو
ماهي انجل یکی از شناخته شده ترین ماهي های آب شیرین است که به عنوان ماهي زینتی در آکواریوم نگهداری می شود. این ماهي در خانواده سیکلید ها قرار دارد. ماهي انجل وقتی شنا می کند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. به ندرت دیده می شود که انواع وحشی این ماهي به صورت تفننی در آکواریوم نگهداری شوند. ماهي انجل وحشی نقره ای هستند و نوار های عمودی مشکی روی بدنشان دیده می شود، اما در طی سال های مختلف، در نتیجه اصلاح نژاد انتخابی انواع متنوعی از این ماهي با الگو
ماهي انجل یکی از شناخته شده ترین ماهي های آب شیرین است که به عنوان ماهي زینتی در آکواریوم نگهداری می شود. این ماهي در خانواده سیکلید ها قرار دارد. ماهي انجل وقتی شنا می کند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. به ندرت دیده می شود که انواع وحشی این ماهي به صورت تفننی در آکواریوم نگهداری شوند. ماهي انجل وحشی نقره ای هستند و نوار های عمودی مشکی روی بدنشان دیده می شود، اما در طی سال های مختلف، در نتیجه اصلاح نژاد انتخابی انواع متنوعی از این ماهي با الگو
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
ماهي اسکار جز دسته ماهي های معروف به پرخاشگری می باشد، افرادی که شجاعت کافی دارند می توانند از این ماهي نگهداری کنند و این افراد در ابتدا شیفته رنگ و ظاهر جالب این ماهي می شوند اما بتدریج جذب هوش و رفتار اجتماعی ماهي اسکار می شوند. به عنوان ماهي همه چیز خوار تغذیه آن ها آسان است اما پیدا کردن یک جفت مناسب برای این ماهي سخت است. این ماهي مانند اکثر سیکلید ها از آفریقا یا آمریکای جنوبی منشا می گیرد. این ماهي های بومی برزیل، کلمبیا، اکوادور، گوی
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست کردن قلیه ماهي :ماهي: 2 کیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 کیلوگرمشنبلیله: 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز کوبیده شده :به مقدار کم(به نسبتی که میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرم  
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
مواد لازم برای درست كردن قلیه ماهي :ماهي : 2 كیلوگرم(از نوع ماهيهای شیر،سنگسر،هامور یا شوریده)پیاز متوسط :3 تا 4 عددگشنیز : 1 كیلوگرمشنبلیله : 250 گرمتمبر هندی : 200 گرمزردچوبه : 2 قاشق مرباخوریفلفل قرمز كوبیده شده :به مقدار كم(به نسبتی كه میل داریم غذا تند باشد)سیر: 1 بوتهروغن :200 گرمطرزتهیه قلیه ماهي :سبزی را پس از تمیز كردن شسته در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛بعد آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طلایی شود. سیر را می كوبیم و
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

لایسنس نود 32 - لایسنس رایگان ورژن 14, 13, 12, 11, 10, 9 - سریال فعالسازی نود32 علم و فناوری اخبار جامع تخصصی معماری آشپزخونه ساخت سوئيچ و ريموت خودرو بيتا کلينيک مطالعات روانشناسي NO BIMARI حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری معرفی بهترین کسب و کار ها